Avis Legal

INFORMACIÓ LEGAL

En compliment amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), RAVALEGOS, S.L., D’ara endavant ARUME facilita a continuació les seves dades registrals:

  • Propietari / Titular de la pàgina web: RAVALEGOS, S.L.
  • CIF/NIF: B66823410
  • Domicili Social: C/ Botella 11-13, Barcelona, (08001)

NORMATIVA I COMPLIMENT

ARUME informa als usuaris del seu lloc web sobre la seva Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals, d’acord amb la Llei 15/1999 de 13 desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable, amb la finalitat que aquests decideixin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se’ls sol•liciten en el site.

VOLUNTARIETAT – OBLIGATORIETAT

A través del seu web, ARUME no recull cap informació sobre persona llevat que aquesta, voluntàriament, decideixi proporcionar-li (per exemple, a través dels formularis de contacte o de compra).

PROPIETAT DE LES DADES. DRET DE CANCEL·LACIÓ, RECTIFICACIÓ I OPOSICIÓ

Així mateix, en compliment de la llei nomenada anteriorment, se l’informa que les seves dades personals s’incorporaran a un fitxer de ARUME per a la contestació de les consultes realitzades a través del formulari de contactes, compra i alta en el servei online que ARUME posa a disposició dels seus clients a través d’aquest lloc web.

Els clients que adquireixen i s’hagin donat d’alta al servei en línia de gestió de comandes atorguen el seu consentiment exprés per a la prestació i tractament de les dades necessàries per a prestar aquest servei i per poder rebre comunicacions comercials relacionades amb els serveis que es presten a la entitat.

Vosté Té dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la Llei, que podrà exercitar per escrit dirigit a ARUME, responsable del fitxer, amb domicili a Av. De l’Estatut, 130 Rubí (Barcelona) – Espanya o mitjançant el correu electrònic sadrubi@sadrubi.com indicant en l’assumpte el dret que desitja exercir.

SEGURETAT EN EL TRACTAMENT DE LES DADES

ARUME ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals que legalment s’exigeixen, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives exigides pel Reial Decret 1720/2007, Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal , i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades en el site. No obstant, l’usuari és conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

CONTRASENYES, ÚS I RESPONSABILITAT

El Client haurà de protegir la confidencialitat de les contrasenyes i dels noms d’usuari que ARUME li faciliti i assumir plena responsabilitat pel seu propi ús, i el de tercers, de la seva contrasenya o compte. Vostè és l’únic responsable de qualsevol i de totes les activitats (incloent el mal ús) que es produeixin sota La seva contrasenya o Compte. Vostè acorda notificar a ARUME de forma immediata quan tingui coneixement de qualsevol ús no autoritzat de El seu compte o qualsevol altre incompliment de seguretat del que vostè sigui conscient. De tant en tant, el personal de suport de ARUME poden entrar al servei amb La contrasenya per mantenir o millorar el servei, incloent la facilitació d’ajuda en temes tècnics. Mitjançant el present document Vostè admet i consenteix aquest accés.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

El lloc web de ARUME conté enllaços a altres llocs web que es consideren de gran relavancia o interès. ARUME no és responsable de les polítiques de privacitat o de contingut d’aquests llocs web.

No es garanteix que els aspectes funcionals del lloc estiguin lliures d’error, o que el servidor que el fa disponible a l’usuari es trobi lliure de virus o qualsevol altre component de caràcter nociu. ARUME no serà responsable del dany directe, indirecte, previst o imprevist, o qualsevol altre, que provoqui al sistema de tractament de la informació de l’usuari, l’usuari o de tercers, l’ús del lloc web i els seus serveis.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web de ARUME corresponen en exclusiva a ARUME, llevat que s’indiqui una altra titularitat. La reproducció, distribució o transformació no autoritzades d’aquests continguts constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de ARUME o del titular dels mateixos, i podran derivar en les corresponents accions judicials o extrajudicials per a l’exercici dels seus drets.

COOKIES I IPS

L’Usuari accepta l’ús de galetes i seguiments d’IPs. El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments d’IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l’usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d’Internet.

L’entitat no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tracta les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten irrevocable i incondicional a la competència exclusiva de la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre tot conflicte o qüestió que sorgeixi o estigui relacionat amb aquest acord.